Buddha Quote of the Day

Monday, September 23, 2013

Kinesiske helseråd for vinteren


Traditionel kinesisk medicin (TKM) lægger meget vægt på, at indrette sin livsstil efter sin egen konstitution og det omgivende miljø, på en måde så man bevarer og beskytter sin Qi (livsenergi).
Man skal f.eks. beskytte sig mod kulde, og det anses især for at være vigtigt at holder fødder og underben varme, for ikke at svække de indre organers energi og bane vejen for sygdomme.
Livsstilen skal også indrettes efter årstiden ifølge de klassiske værker om kinesisk medicin.
Om vinteren anbefales det at gå tidligere i seng og stå senere op. Fysisk aktivitet bør også modereres om vinteren. Træning til udmattelsesgrænsen anses for at være alt for hårdt for kroppens energi om vinteren, og man skal passe på ikke at svede for meget og afkøles for meget.
TCM anser nyrerne for at være kilden til alle organernes energi. Så hvis nyrerne mister energi på grund af utilpasset livsstil, kommer der ofte en hel række følgevirkninger. Især folk med lungeproblemer for hurtigt forværret deres tilstand, fordi lungerne allerede er belastet at kulden.

Hvis ikke man lever i harmoni med vinterens energi, svækker det nyrernes Qi, og fører til svaghed og træthed i foråret.

Chinese recommendations for lifestyle in wintertime:
TCM recommend going to bed early in winter, and getting up late. Winter is not a time to much activity, or even to be outside much.We mustn't deplete that Qi with excessive sweating, or do so and allow a chill.
In Chinese medicine the Kidney energy is the root of all energies. The Kidney energy is associated with the energies of the Water Element, which is dominant in winter.
So if in Winter the Kidney energy loses its support by "countercurrent" living, there will be injury and a cascade of effects. As the Lungs and immune system are taxed already in winter, there the effect will most quickly be seen, especially in folk with a tendency to Asthma, Bronchitis, Allergies, Colds, and Flu. And once you become ill, the body cant store Qi, and in spring there will be a feeble supply for opening and growth.

No comments:

Post a Comment